Ένας άνδρας αναφέρθηκε ότι είχε τα χέρια και τα πόδια του ακρωτηριασμένα εξαιτίας μιας μόλυνσης που προκαλείται από ένα λίκνο σκυλιών

Ένας άνδρας αναφέρθηκε ότι είχε τα χέρια και τα πόδια του ακρωτηριασμένα εξαιτίας μιας μόλυνσης που προκαλείται από ένα λίκνο σκυλιών

ένας άνθρωπος αναφέρθηκε ότι τα χέρια και τα πόδια του έχουν ακρωτηριαστεί εξαιτίας μιας λοίμωξης που προκαλείται από ένα γλύψιμο σκύλου